Rouwdiensten van Almere Uitvaart

Contact opnemen

We staan liever niet te veel bij de dood stil. Toch overkomt het ons allen vroeger of later. Hoe wilt u uw uitvaart geregeld hebben? Of hoe neemt u op een waardige manier afscheid van een geliefde? Bij Almere Uitvaart zorgen wij voor een persoonlijke uitvaart. Daarom staat individuele aandacht bij ons hoog in het vaandel.

Opbaren

Steeds vaker worden wij geconfronteerd met de vraag of de overledene de dagen voorafgaand aan de uitvaart in de eigen woning kan worden opgebaard. Hier werken wij graag aan mee. Meestal zal echter worden gekozen voor opbaring in een uitvaartcentrum. Wij kunnen een opbaring in praktisch ieder uitvaartcentrum in heel Nederland verwezenlijken.

Vraag naar de mogelijkheden

Zorg en nazorg

Bij Almere Uitvaart zijn wij de mening toegedaan dat degene waar u het eerst contact mee heeft gehad binnen Almere Uitvaart, u gedurende de gehele periode tot en met de dag van de uitvaart dient bij te staan. Op deze manier kunnen wij in onze ogen de meest optimale zorg verstrekken gedurende bovengenoemde periode. In onze beleving is het ook niet de bedoeling om al gedurende het eerste gesprek alles op papier te zetten, inclusief de muziekkeuze en het programma voor de dag van de uitvaart.

Vooraf uw wensen vastleggen

Gedurende onze reis door dit leven willen wij het liefst zo min mogelijk bij de dood stilstaan. Maar wat nu als u te horen krijgt dat u niet meer lang te leven hebt? Dit is een gegeven waar u nog minder aan wilt denken, maar juist onder deze omstandigheden staat een mens stil bij zijn of haar toekomstige eigen afscheid.

Helaas weten maar weinig mensen dat er wel degelijk een mogelijkheid is om hier met een uitvaartbegeleider over te spreken. Dat het vastleggen van uw eigen uitvaart een emotionele gebeurtenis zal zijn is een vaststaand gegeven. Toch kan een dergelijk besluit ook heel veel rust brengen; nadat een en ander is vastgelegd hoeft u zich daar niet meer om te bekommeren en kunt u zich weer volledig richten op het leven.

Tevens is het een rustgevend gevoel voor de familieleden dat één telefoontje na het overlijden alles in werking zet op de wijze zoals hun dierbare dit zelf gedurende het leven heeft besloten.

Wilt u meer informatie? Wij zijn dag en nacht beschikbaar.

Neem contact met ons op

Onze werkwijze

Tijdens het eerste gesprek (de regeling) dienen, ondanks het verdriet, een aantal zaken te worden afgehandeld. Hierbij kunt u denken aan het afspreken van het tijdstip dat iedereen aanwezig dient te zijn bij de begraafplaats, crematorium en/of het kerkcentrum.

Daarna dient er een keuze te worden gemaakt omtrent de opbaring van de overledene. Nadat dit gedaan is zal er in de meeste gevallen ook een rouwkaart worden opgesteld. Het opstellen van de tekst kan een tijdrovende en emotionele aangelegenheid zijn. Toch nemen wij ook hiervoor graag de tijd, want het is immers wel de bedoeling dat de tekst voor iedereen die deze leest herkenning oproept aan de overledene.

Wanneer dit alles is gerealiseerd dan is het in onze gedachten voorlopig even genoeg geweest en wordt in de dagen erna het programma in alle rust opgesteld. Langzaam maar zeker, en waar nodig met onze hulp, zal ook bij de nabestaanden een plan gaan ontstaan over hoe zij het liefste afscheid van hun dierbare willen nemen. Vervolgens zullen wij er alles aan doen om deze wensen te verwezenlijken.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het daadwerkelijke rouwproces pas op gang komt nadat het afscheid heeft plaatsgevonden. Daarom houden wij, indien daar behoefte aan is, ook na het afscheid contact met de nabestaanden.