Almere Uitvaart voor een begripvolle uitvaartbegeleiding

Neem contact met ons op

Een uitvaart regelen voor uzelf of iemand anders is emotioneel en ingrijpend. Wij geloven daarom in persoonlijk contact. Vanaf het moment dat er contact gelegd wordt met Almere Uitvaart zetten wij ons in om de wensen van u en de eventuele wensen van uw overleden dierbare te verwezenlijken en indien nodig te achterhalen. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag ons naar de mogelijkheden.

Een waardig afscheid

We weten allemaal dat we geboren zijn om uiteindelijk ook te sterven, de ene mens is fatalistisch en ziet dit onder ogen terwijl de ander er geen moment aan wil denken omdat het ongewisse van de dood hem of haar veel angst aanjaagt.

Regelmatig komt het echter voor dat het overlijden van een dierbare nooit samen is besproken. Dit kan te maken hebben met het feit dat iemand komt te sterven terwijl er simpelweg nog nooit bij stil is gestaan of omdat de overledene ieder gesprek hierover uit de weg is gegaan middels de melding; “zet mij maar gewoon buiten als het zover is”.

Dit betekent allerminst dat diegene het dan ook zo heeft bedoeld. Alhoewel het gemakkelijk lijkt om dan alles aan een uitvaartondernemer over te laten, kan het voorkomen dat die dan mogelijk een totaal verkeerde conclusie trekt. Helaas wil het dan in de praktijk nog wel eens voorkomen dat een uitvaart achteraf niet zo is verlopen als eigenlijk de bedoeling was geweest.

Neem contact met ons op

Met de gang naar het graf beseffen de nabestaanden bijvoorbeeld ineens dat ze graag zelf de baar met hun dierbare hadden willen rijden in plaats van achter de baar te lopen die nu door vier vreemde gezichten wordt voortgeduwd. Of het sluiten van de kist waar men achteraf graag bij had willen zijn, of sterker nog, de volledige regie graag zelf in handen had gehad.

Met bovenstaand voorbeeld willen wij benadrukken dat ieder afscheid van twee kanten moet worden bezien. Op de eerste plaats heeft ieder mens recht op een afscheid in de stijl waarin hij of zij heeft geleefd, want eerst dan kan men van een “waardig afscheid” spreken.
Op de tweede plaats betekent afscheid nemen van een dierbare ook dat dit het laatste is wat u voor diegene hier op deze aarde kunt doen. Met de herinnering hieraan zullen we onze eigen levensreis moeten vervolgen.

Het is dan ook niet moeilijk om te beseffen dat indien de herinnering aan het afscheid een goed gevoel teweeg brengt, dit uiteindelijk ook helpt bij het zoeken naar kracht om uw eigen levensreis weer te kunnen vervolgen.

Bij Almere Uitvaart gaan wij uit van de mens als persoon en hopen we met de eventuele nabestaanden tot een waardig afscheid te komen.

Rouwdiensten