Zorg en nazorg

Bij Almere Uitvaart zijn wij de mening toegedaan dat diegene waar u het eerst contact mee heeft gelegd u gedurende de gehele periode tot en met de dag van de uitvaart dient bij te staan. Onze achterliggende gedachte hiervoor is het op deze wijze kunnen verstrekken van optimale zorg gedurende bovengenoemde periode. In onze beleving is het ook niet de bedoeling om reeds gedurende het eerste gesprek alles op papier te zetten inclusief de muziekkeuze en het program voor de dag van de uitvaart.

Hoe werkt het dan wel?

Tijdens het eerste gesprek (de regeling) dienen, ondanks het verdriet, een aantal zaken te worden afgehandeld. Hierbij dient men te denken aan het afspreken van het tijdstip bij de begraafplaats, crematorium en of kerkcentrum. Voorts dient er een keuze te worden gemaakt omtrent de opbaring van de overledene. Is dit gedaan dan zal er in de meeste gevallen ook een rouwkaart worden opgesteld. Het opstellen van de tekst kan een tijdrovende aangelegenheid zijn. Toch nemen wij ook hiervoor graag de tijd want het is immers wel de bedoeling dat de tekst voor eenieder die de deze leest herkenning oproept aan de overledene.

Wanneer dit alles is gerealiseerd dan is het in onze gedachten genoeg geweest en komt het maken van het programma in de dagen erna. Langzaam maar zeker en waar nodig met onze hulp zal ook bij de nabestaanden een plan gaan ontstaan over hoe men het liefste afscheid van hun dierbare wil nemen. Vervolgens zullen wij er alles aan doen om deze wensen te verwezenlijken.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het daadwerkelijke rouwproces eerst op gang komt nadat het afscheid heeft plaatsgevonden, daarom houden wij indien daar behoefte aan is ook na het afscheid contact met de nabestaanden.