Het opbaren

Steeds vaker worden wij geconfronteerd met de vraag of de overledene de dagen voorafgaande aan de uitvaart in de eigen woning kan worden opgebaard. Hier werken wij graag aan mee. Meestentijds zal echter worden gekozen voor opbaring in een uitvaartcentrum.

Wij kunnen een opbaring in praktisch ieder uitvaartcentrum in heel Nederland verwezenlijken