ALMERE UITVAART
 
 

Meer informatie

Webdesign by MrWeb.nl


Almere uitvaart is een jong en flexibel bedrijf hetwelk tot stand gekomen is door het samengaan van twee bekende gezichten in de uitvaartbranche. Vanaf het moment dat er contact gelegd wordt met Almere Uitvaart zetten wij ons in om de wensen van u en de eventuele wensen van uw overleden dierbare te verwezenlijken en indien nodig te achterhalen.

Regelmatig komt het echter voor dat het overlijden een dierbare nooit en te nimmer samen is besproken. Dit kan te maken hebben met het feit dat iemand komt te sterven terwijl er simpelweg nog nooit bij stil is gestaan of omdat de overledene ieder gesprek hierover uit de weg is gegaan middels de melding; “zet mij maar gewoon buiten als het zover is”. Dit betekent allerminst dat diegene het dan ook zo heeft bedoeld.

We weten allemaal dat we geboren zijn om uiteindelijk ook te sterven, de ene mens is fatalistisch en ziet dit onder ogen terwijl de ander er geen moment aan wil denken omdat het ongewisse van de dood haar of hem dusdanig veel angst aanjaagt waardoor diegene er dus gewoon door geblokkeerd raakt wanneer het onderwerp op tafel komt.

Hoe eenvoudig is het niet om dan alles aan een uitvaartondernemer over te laten die dan mogelijk een totaal verkeerde conclusie trekt en zou kunnen denken dat de overledene een bijzonder nuchter mens is geweest die dus helemaal niet van een warm afscheid hield. Helaas wil het dan in de praktijk nog wel eens voorkomen dat een uitvaart dan achteraf niet zo is verlopen als eigenlijk de bedoeling was geweest.

Met de gang naar het graf beseffen de nabestaanden bijvoorbeeld ineens dat ze graag zelf de baar met hun dierbare hadden willen rijden in plaats van achter de baar te lopen dewelke nu door vier vreemde gezichten wordt voortgeduwd. Of het sluiten van de kist waar men achteraf graag bij had willen zijn, of sterker nog, de regie graag zelf van in handen had gehad.

Met bovenstaand voorbeeld willen wij benadrukken dat ieder afscheid van twee kanten moet worden bezien. Op de eerste plaats heeft ieder mens recht op een afscheid in de stijl waarin hij heeft geleefd want eerst dan kan men van een “waardig afscheid” spreken. Op de tweede plaats betekent afscheid nemen van een dierbare ook dat dit het laatste is wat je voor diegene hier op deze aarde kan doen. Met de herinnering hieraan zullen we onze eigen levensreis dan moeten vervolgen. Het is dan ook niet moeilijk om te beseffen dat indien de herinnering aan het afscheid een goed gevoel teweeg brengt dit uiteindelijk ook helpt bij het zoeken naar kracht om je eigen levensreis weer te kunnen vervolgen.